Lasnamäe glamuur

Tallinna idaosas Lasnamäe kõrgendikul asuv 27km² suurune ja enam kui 117 000 elanikuga piirkond kandis 14. sajandil nimesid Lakederberge (1370), Lakederberg (1371) või Lakeden berghe (1372), eestistatult Lageda mägi.

Lasnamäe ajalugu ulatub väga kaugesse minevikku. Arheoloog L. Jaanitsa arvates on vanimad inimtegevuse jäljed Iru linnamäel Lasnamäel pärit nöörkeraamika-kultuuriga seotud ajast, seega III aastatuhande teisest poolest eKr. Linnuse põhjaplatoolt ja mitmest muust kaevandist on leitud seitse tulekivist kõõvitsat ning umbes 400 savinõutükki, mis on kaunistatud tollele ajale iseloomulike nöörivajutuste või lohuridadega.

Nooremal pronksiajal tekkisid kindlustatud asulad, Lasnamäe üheks suuremaks keskuseks oli Iru linnus. Lasnamäe praegusele alale lisandus mitu uut asulat. Tegemist oli väikeste, ühest või kahest talust koosnevate nn asustusüksustega. On arvatud, et asustusüksused muutsid aeg-ajalt oma asukohta teatud ala piires. (Wikipedia)

  • FC550
  • 1/8 sec
  • f/1.7
  • 15mm
  • ISO 400
© All rights reserved
Osta faile / Telli pildistama

Dji droonide maaletooja